Usługi

Diagnostyka

Tomograf Komputerowy Pax-i3D Smart

Pantomograft Vatech Pax-i 3D wykonuje badania: pantomograficzne, cefalometryczne i tomografię CBCT z szerokim zakresem pól obrazowania najwyższej jakości. Trzy niezależne sensory: 2D, cefalo, 3D pracujące automatycznie dostosowują się do rodzaju badania, poprzez w pełni zautomatyzowane i intuicyjne oprogramowanie. Zastosowanie systemu „pulse” spowodowało obniżenie dawki w stosunku do tomografii medycznej. Urządzenia Vatech skonstruowane zostały i pracują zgodnie z zasadą ALARA (As Low As Reasonably Achievable – tak mała dawka, jak to możliwe). W zależności od rodzaju badania lekarz ma do wyboru pola obrazowania:5×5 cm; 8×5 cm; 8×8 cm; 12×9 cm. Takie rozwiązanie daje możliwość precyzyjnego doboru pola, które dostarczy właściwych informacji diagnostycznych wybranego odcinka anatomicznego.

Kamera SoproLife

W trosce o pacjenta, by jak najszybciej zdiagnozować najmniejszą nawet próchnicę wykorzystujemy kamerę wewnątrzustną SoproLife. Dzięki fluorescencji, można wykryć ubytki w różnych stadiach ich rozwoju. System oferuje bardzo dużą dokładność przy rozpoznawaniu rozwoju zmian zgryzowych i próchnicowych. W efekcie przyśpieszony zostaje proces podejmowania decyzji w trakcie planowania leczenia i dla zdrowia pacjenta zmniejszona liczba prześwietleń rentgenowskich.

RTG Satelec

Klinika dysponuje również nowoczesnym RTG punktowym z komputerową radiowizjografią RVG Satelec. Urządzenie zapewnia najwyższy standard świadczonych usług jednocześnie narażając pacjenta na najmniejszą możliwą dawkę promieniowania podczas wykonywanego zdjęcia.