Cennik

Cennik usług stomatologicznych

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawiera tylko wybrane zabiegi i usługi, które oferuje gabinet. Ze względu na specyfikę branży medycznej, plan i koszt leczenia można precyzyjnie określić jedynie na podstawie wizyty i konsultacji z lekarzem.

Przedziały cenowe zależą od rozległości i trudności zabiegu. Cennik zaktualizowano dnia 19.03.2024

Stomatologia

 • Wizyta kontrolna / przegląd 50 zł
  Konsultacja stomatologiczna 100 zł
  Konsultacja ortodontyczna 150 zł
  Konsultacja protetyczna 150 zł
  Konsultacja chirurgiczna 150 zł
  Konsultacja implantologiczna 150 zł
  Wizyta adaptacyjna dziecka(30 minut) 90 zł
  Wizyta adaptacyjna dziecka (kolejne rozpoczęte 15 minut) 50 zł
  Wizyta przerwana z winy dziecka niewspółpracującego 50 zł
  Recepta 50 zł
  Wystawienie skierowania na pantomogram, cefalo, CBCT pacjenci zewnętrzni 50 zł
  Wystawienie zaświadczenia o stanie jamy ustnej 50 zł

 • Dewitalizacja 150 zł
  Ekstyrpacja 200 zł
  Leczenie 1 kanał 600 zł
  Leczenie 2 kanały 800 zł
  Leczenie 3 kanały 1000 zł
  Leczenie 4 kanały 1200 zł
  Reendo 1 kanał 750 zł
  Reendo 2 kanały 950 zł
  Reendo 3 kanały 1200 zł
  Reendo 4 kanały 1400 zł
  Usunięcie złamanego narzędzia z kanału 450 zł
  Usunięcie starego wkładu 450 zł
  Usunięcie zębiniaka 2450 zł
  Zamknięcie perforacji za pomocą MTA 300 zł
  Dodatkowa wizyta pośrednia (poza planem) 200 zł
  Bezpośrednia kompozytowa odbudowa zęba po leczeniu kanałowym,
  jest dodatkowo płatna do leczenia kanałowego
  300 zł

 • Dopłata za leczenie kanałowe z użyciem mikroskopu zabiegowego 150 zł

 • Recepta 50 zł
  Badanie histopatologiczne 200 – 600 zł
  RTG 30 zł
  Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych 90 zł
  Zdjęcie cefalometryczne 90 zł
  Pantomogram 90 zł
  Pantomogram + Cefalometria w pakiecie 170 zł
  Tomografia CBCT
  – szczęka 170 zł
  – żuchwa 150 zł
  – wycinek 110 zł
  – zatoki 150 zł
  – twarzoczaszka 300 zł

 • Konsultacja ortodontyczna 150 zł
  Analiza zdjęć RTG + modeli + plan leczenia 200 zł
  Modele diagnostyczne 150 zł
  Separacja 50 zł
  Stripping uzębienia 50 zł
  Aparaty Ruchome
  Płytka przedsionkowa 120 zł
  Trainer 500 zł
  Płytka Schwartza 800 zł
  Aktywator, aparat blokowy 950 zł
  Twin Block 1500 zł
  Wizyta kontrolna 150 zł
  Dodatkowy element 100 – 150 zł
  Naprawa aparatu 250 zł
  Aparaty stałe grubołukowe
  Łuk Podniebienny standardowy, jeden łuk 500 zł
  Łuk językowy 500 zł
  Quadhelix, Bihelix 500 zł
  MinImplant ortodontyczny 700 zł
  Maska twarzowa 600 zł
  Aparaty stałe bezłukowe
  Aparat Hyrax 900 zł
  Aparat Lip Bumper 1000 zł
  Zawias Herbsta 1500 zł
  Aparaty stałe cienkołukowe
  Aparat stały, jeden łuk, zamki metalowe 2000 zł
  Kontrola – jeden łuk, zamki metalowe 200 zł
  Kontrola – dwa łuki, zamki metalowe 250 zł
  Aparat stały, jeden łuk, zamki ceramiczne, estetyka 2900 – 3000 zł
  Kontrola – jeden łuk, zamki ceramiczne, estetyka 250 zł
  Kontrola – dwa łuki, zamki ceramiczne, estetyka 300 zł
  Aparat stały samoligaturujący, jeden łuk 2800 – 3000 zł
  Kontrola – jeden łuk, aparat samoligaturującyc 250 zł
  Kontrola – dwa łuki, aparat samoligaturujący 300 zł
  Naklejenie zamka metalowego 50 zł
  Naklejenie zamka ceramicznego 100 zł
  Nowy pierścień 50 zł
  Zacementowanie pierścienia 50 zł
  Podniesienie zgryzu 50 zł
  Zdjęcie aparatu stałego, jeden łuk 200 zł
  Aparaty retencyjne
  Płytka 600 zł
  Szyna 600 zł
  Retainer stały 400 zł
  Aparaty niewidoczne – wycena indywidualna

 • Nasiękowe 40 zł
  Przewodowe 40 zł
  Sedacja wziewna – gaz rozweselający (45 minut) 150 zł
  Sedacja wziewna – kolejne 30 minut 80 zł
  Komputerowe The WAND 50 zł

 • Konsultacja protetyczna 150 zł
  Zdjęcie korony 200 zł
  Zacementowanie korony z innego gabinetu 200 zł
  Dostawienie zęba do protezy 220 zł
  Podścielenie protezy 300 zł
  Korona porcelanowa na metalu 1300 zł
  Korona pełnoceramiczna 1800 zł
  ONLAY bezpośredni (wykonany w gabinecie) 500 zł
  ONLAY kompozytowy wykonany przez technika 900 zł
  Korona tymczasowa wykonana przez technika 1000 zł
  Most adhezyjny (na włóknie kompozytowym) 1500 zł
  Modele orientacyjne 170 zł
  Licówka porcelanowa 1650 zł
  Szynoproteza 2000 zł
  Proteza szkieletowa 2500 zł
  Proteza szkieletowa na zamkach 2500 zł
  Proteza acetalowa / akrylowa 2500 zł
  Proteza akrylowa (1-5 punktów) 1000 zł
  Proteza akrylowa (pow 5 punktów) 1500 zł
  Szyna relaksacyjna 800 zł
  Wkład koronowo-korzeniowy pojedynczy 550 zł
  Wkład koronowo-korzeniowy złożony 650 zł
  Szynowanie włóknem kompozytowym 6 zębów 650 zł
  Zatrzaski / zasuwy 1 szt 350 zł
  Korona na implancie Mis Seven 3000 zł
  Korona na implancie Mis C1 3500 zł

 • Skaling / usunięcie kamienia 150 zł
  Skaling poddziąsłowy 160 – 200 zł
  Piaskowanie 150 zł
  Skaling, piaskowanie, polishing, fluoryzacja 300 zł
  Leczenie nadwrażliwości (1 ząb) 50 zł

 • Bonding – licówka kompozytowa bezpośrednio w gabinecie 700 zł
  Bonding – licówka kompozytowa wykonana w pracowni 1000 zł
  Wybielanie nakładkowe 850 zł
  Odbudowa estetyczna 220-350 zł
  Wypełnienie estetyczne Enamel w zalezności od liczby powierzchni ubytku 220-450 zł

 • Wizyta adaptacyjna 90 zł
  Wypełnienie w zębie mlecznym 150 – 250 zł
  Amputacja miazgi 110 zł
  Lakowanie 1 ząb 100 zł
  Fluoryzacja 90 zł
  Usunięcie zęba mlecznego 180 zł
  Sedacja wziewna 150 zł /45 minut, 80 zł /kolejne 30min>
  Znieczulenie the Wand 50 zł
  Wizyta przerwana z winy dziecka niewspółpracującego 50 zł
  Opatrunek leczniczy 120 zł

 • Przegląd 50 zł
  Recepta 50 zł
  Zaświadczenie 50 zł
  Wypełnienie kompozytowe 1 powierzchnia 220 zł
  Wypełnienie kompozytowe 2 powierzchnie (ząb przedtrzonowy) 270 zł
  Wypełnienie kompozytowe 2 powierzchnie (ząb trzonowy) 300 zł
  Wypełnienie kompozytowe 2 powierzchnie (kły i siekacze) 300 zł
  Wypełnienie kompozytowe 3 powierzchnie (wszystkie zęby) 350 zł
  Odbudowa po leczeniu endodontycznym 330 zł
  Odbudowa na włóknie szklanym 700 zł
  Opatrunek 120 zł
  Wybielanie nakładkowe 850 zł
  Szlifowanie korekcyjne 120 zł
  Zamykanie diastem, zmiana kształtu kompozytem 800 zł
  Opatrunek długoczasowy 150 zł
  Wybielanie 1 ząby 170 zł

 • Konsultacja zmian błony śluzowej 150 zł
  Pomiary kliniczne stanu przyzębia wraz z konsultacją 250 zł
  Pomiary kontrolne 200 zł
  Skaling periodontologiczny 150 zł
  Kiretaż zamknięty, zabieg do skalingu periodontologicznego 80 zł za ząb
  Zabieg regeneracji przyzębia plus koszt biomateriałów od 1200 zł
  Wydłużenie korony klinicznej 400 zł za ząb
  Tunelizacja dolnego trzonowca 600 zł
  Pogłębienie przedsionka jamy ustnej od 350 zł
  Pogłębienie przedsionka jamy ustnej z przeszczepem FGG (wliczona podniebienna płytka ochronna) od 800 zł
  Leczenie recesji, za pojedynczą resekcję (wliczona podniebienna płytka ochronna) od 1200 zł
  Plastyka wyrostka zębodołowego od 500 zł
  Radektomia 450 zł
  Nakład 1000 zł
  Korona od 1200 zł
  Szynowanie rozchwianych zębów (do 3 zębów ) 400 – 500 zł
  Każdy następny ząb objęty szyną 100 zł

 • Konsultacja chirurgiczna 150 zł*
  * bezpłatnie w przypadku kontynuowania leczenia
  Usunięcie zęba jednokorzeniowego 250 zł
  Usunięcie zęba wielokorzeniowego 300 zł
  Usunięcie zęba z dłutowaniem 300-450 zł
  Usunięcie zęba zatrzymanego 450-700 zł
  Odsłonięcie zęba przy leczeniu ortodontycznym 500 -600 zł
  Nacięcie ropnia 200 zł
  Resekcja korzenia 400-700 zł
  Wypełnienie wsteczne korzenia materiałem MTA 150 zł
  Hemisekcja 390 zł
  Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej 330-450 zł
  Plastyka połączenia ustno-zatokowego 350 – 400 zł
  Podcięcie wędzidełka (skalpelem elektrycznym z koagulacją, bez krwawienia) 300 – 400 zł
  Wycięcie kieszeni dziąsłowej 300 zł
  Pokrycie recesji 600-800 zł
  Plastyka wyrostka bezzębnego 350 zł
  Usunięcie zęba rozchwianego 200 zł
  Usunięcie zęba mlecznego 200 zł
  Opatrunek chirurgiczny 150 zł
  Szycie chirurgiczne 80 zł
  Wydłużenie korony klinicznej 240 zł
  Usunięcie implantu 350 zł
  Zamknięcie połączenia z zatoką powstałego po usunięciu zęba 300 zł
  Zamknięcie połączenia z zatoką z innego gabinetu 400 zł
  Usunięcie torbieli zastoinowej wargi 260-450 zł
  Usunięciu małego guzka jamy ustnej 200-300 zł
  Plastyka wyrostka zębodołowego 200-390zł
  Radektomia 350 zł
  Replantacja 450 zł
  Pogłębienie przedsionka jamy ustnej 350 zł
  Kiretaż otwarty za 1 ząb 220 zł

 • Konsultacja implantologiczna 150 zł *
  * bezpłatnie w przypadku kontynuowania leczenia
  Wszczepienie implantu Mis Seven 2500 zł
  Wszczepienie implantu Mis C1 2900 zł
  Odsłonięcie implantu 350 zł
  Podniesienie dna zatoki metodą otwartą 2700 zł
  Podniesienie dna zatoki metodą zamkniętą 1000 zł
  Augmentacja kości (odbudowa kości) mała 1500 zł
  Augmentacja kości (odbudowa kości) duża 2300 zł
  Korona na implancie Mis Seven 3000 zł
  Korona na implancie Mis C1 3500 zł
  Rozszczepienie wyrostka zębodołowego 1100 zł
  All-on-4 proteza akrylowa 16000 zł
  All-on-6 proteza akrylowa 21000 zł
  All-on-6 proteza porcelanowa 27000 zł

Medycyna Estetyczna

 • Konsultacja lekarza Medycyny Estetycznej 100 zł *

  * kwota jest zwracana w dniu wykonania zabiegu. Termin zabiegu jest ustalany indywidualnie na podstawie wizyty konsultacyjnej. Lekarz wyznacza odpowiedni termin.

 • Jedna okolica 450 zł
  Lwia zmarszczka 450 zł
  Zmarszczki poprzeczne czoła 450 zł
  Kurze łapki 450 zł
  Zmarszczki królicze 450 zł
  Broda 450 zł
  Leczenie bruksizmu 900 zł
  Leczenie nadpotliwości (okolica pach) 1200 zł

 • Nawilżanie ust
  Princess 1 ml 800 zł
  Neauvia 1 ml 1000 zł
  Juvederm Lips 0.55 ml 1100 zł
  Powiększenie objętości ust
  Princess Volume 1 ml 800 zł
  Stylage Lips 1 ml 1200 zł
  Juvederm Lips 0.55 ml 1100 zł
  Bruzdy nosowo-wargowe
  Princess 1 ml 800 zł
  Filorga 1 ml 850 zł
  Stylage S 0.8 ml 750 zł
  Juvederm Retouch 0.55 ml 1000 zł
  Linie marionetki (kąciki ust)
  Princess 1 ml 800 zł
  Filorga 1 ml 850 zł
  Stylage S 0.8 ml 750 zł
  Juvederm Retouch 0.55 ml 1000 zł
  Zmarszczki palacza
  Princess 1 ml 800 zł
  Filorga 1 ml 850 zł
  Stylage S 0.8 ml 750 zł
  Juvederm Retouch 0.55 ml 1000 zł
  Uwydatnianie kości policzkowych
  Princess 800 zł
  Stylage M 850 zł
  Stylage L 1000 zł
  Juvederm 3 1200 zł
  Juvederm 4 1300 zł
  Modelowanie konturu żuchwy
  Princess 800 zł
  Stylage M 850 zł
  Stylage L 1000 zł
  Juvederm 3 1200 zł
  Juvederm 4 1300 zł

 • Pod oczy proste 70 zł / nić
  Pod oczy screw 80 zł / nić
  PDO rewitalizujące Carern Fill 300 zł / nić
  COG liftngujące haczykowe 360 zł / nić
  Secret Illusion 450 zł / nić

 • Dermaheal Dark Circle – likwidacja cieni, worków wokół oczu 450 zł
  Neauvia Hydro Deluxe (twarz + szyja + dekolt + dłonie) 600 zł (1 ml), 1200 zł (2,5 ml)
  Juvererm Hydrole 800 zł (1 ml)
  Filorga NCTF 135 HA koktajl witaminowy z kwasem hialuronowym (twarz + szyja + dekolt + dłonie) 450 zł
  Light Eyes Ultra – mezoterapia oczu (likwidacja cieni, worków pod oczami) 300 zł
  Revitacare Stretchcare (terapia liftingująca) 450 zł
  Dermaheal HL terapia przeciw wypadaniu włosów 450 zł
  dr Cyj Hair Filler peptydowa terapia włosów 650 zł

 • Twarz 500 zł
  Szyja 500 zł
  Dekolt 500 zł
  Dłonie 500 zł

 • ilość zużytych w trakcie zabiegu ampułek zależna jest od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz wybranego obszaru ciała wielokrotność 250 zł
  Możliwość indywidulanej oferty zabiegowej od 1000 zł
  Podwójny podbródek od 250 zł
  Bawoli karczek od 250 zł
  Wewnętrzna strona kolan od 250 zł
  Wewnętrzna strona ud od 250 zł
  Okolica podpośladkowa od 250 zł
  Brzuch od 250 zł
  Fałdy na plecach od 250 zł
  Biodra od 250 zł

 • 3D NATURAL LIFT cena regularna 2000 zł / PROMOCJA 1700 zł
  procedura Hydro Booster cena regularna 700 zł / PROMOCJA 560 zł
  procedura Lift Booster cena regularna 900 zł / PROMOCJA 765 zł

 • Linerase – podstawowy zabieg kolagenowy (twarz + szyja + dekolt +dłonie) 850 zł
  3D NATURAL LIFT – 1 zabieg 1200 zł
  3D NATURAL LIFT – 3 zabiegi pakiet 3000 zł
  3D NATURAL LIFT – 4 zabiegi pakiet 3500 zł